"Twins" retrives similar metabolites in chemical structure.
last update : 2020.01.06
KNApSAcK CID : ex.) C00000001


and

Similarity (%) : ex.) 98
% or more

INPUT WORD = C00001259 , 50% or more
[ Metabolite Name : Naphthalene ]
Number of matched data : 50

CID Metabolite Name Structural formula Metabolite Activity Similarity (%)
C00042269 Azulene 90.48
C00026478 Quinoline 85.71
C00049061 1,2-Dihydroisoquinoline 85.71
C00000552 1,8-Dihydroxynaphthalene 84.00
C00034374 1-Methoxynaphthalene 84.00
C00049063 1,4-Dimethyl-azulene 80.00
C00002460 Coumarin 78.26
C00023597 2,4-Dimethylindole 78.26
C00044432 2-Hydroxyquinoline
2-Quinolone
78.26
C00000144 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
juglone
Juglone
77.78
C00002837 Lawsone 77.78
C00019348 1-Naphthoic acid 77.78
C00034398 5-Methoxy-1-naphthalenol 77.78
C00049095 6-Methyl-1,4-naphthoquinone 77.78
C00001418 Indole 76.19
C00001430 Skatole 76.19
C00032375 (E)-Cinnamic alcohol
trans-Cinnamyl alcohol
(E)-cinnamyl alcohol
76.19
C00000112 Indole-3-carboxaldehyde
Indole-3-carboxyaldehyde
1H-Indole-3-carboxaldehyde
73.91
C00010531 Norviburtinal 73.91
C00042152 5-Formylbenzofuran 73.91
C00001290 1-Phenylhepta-1,3,5-triyne 73.08
C00000157 4-Phenylbutan-2-one 72.73
C00002713 Anethole
(E)-Anethole
72.73
C00010968 2-Isopropyl-p-cresol
4-Methyl-2-isopropylphenol
72.73
C00011012 4-Isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-one
Nezukone
72.73
C00031420 trans-p-Coumaryl alcohol 72.73
C00031422 trans-p-Hydroxycinnamaldehyde 72.73
C00034743 Z-Cinnamic acid
cis-Cinnamic acid
72.73
C00044952 N-Butylbenzenamine 72.73
C00000548 1,3,6,8-Tetrahydroxynaphthalene
T4HN
72.41
C00002802 Chimaphilin 72.41
C00002846 Naphthazarin 72.41
C00002852 Plumbagin
Plumbagine
72.41
C00002859 7-Methyljuglone
Ramentaceone
72.41
C00036496 2-Hydroxyjuglone 72.41
C00042800 o-Hibiscanone 72.41
C00049089 3-Hydroxyjuglone 72.41
C00049940 2-Methoxy-1,4-naphthoquinone
2-Methoxynaphthoquinone
72.41
C00001434 Tryptamine
beta-(3-Indolyl)ethylamine
1H-Indole-3-ethanamine
72.00
C00002154 Echinopsine 72.00
C00002503 Umbelliferone
7-Hydroxycoumarin
Umbelliferon
72.00
C00019143 3-Hydroxycoumarin
3-Coumarinol
72.00
C00023598 4-(Hydroxymethyl)-2-methylindole 72.00
C00026388 4-Hydroxyquinolin-2(1H)-one
2,4-Dihydroxyquinoline
DHQ
72.00
C00026451 Jineol 72.00
C00026885 CID is old! 72.00
C00029577 6-Methoxy-2H-1-benzopyran
6-Methoxybenzopyran
72.00
C00044485 7-Hydroxychromone 72.00
C00045576 5-Hydroxycoumarin 72.00
C00049093 5-Methylcoumarin 72.00
Page Top